Bod č.111.:

FIN/2 - Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 1. čtvrtletí 2020

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX