Bod č.10.:

EK/5 - Stanovisko k vyhlášce statutárního města Plzně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh vyhlášky)
Příloha č.2 (Dopis MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO 3 č.180 ze dne 13.5.2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:47 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX