Bod č.11.:

EK/6 - Stanovisko k novele vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004 o místním poplatku ze psů

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (OZV o změně vyhlášky)
Příloha č.2 (Úplné znění vyhlášky - revize)
Příloha č.3 (Usnesení RMO 3 č.179 ze dne 13.5.2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:48 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX