Bod č.12.:

EK/7 - Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2020

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMO 3 č.240 ze dne 3.6.2020)
Příloha č.2 (Usnesení FV č.5/2020 ze dne 25.5.2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX