Bod č.5.:

FV/1 - Doplnění Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jednací řád Finančního výboru ZMO 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:42 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX