Bod č.17.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 10.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zápis z 13. zasedání OV Radobyčice ze dne 27.5.2020)
Příloha č.2 (IZ - o provedené kontrole u MO Plzeň 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:54 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX