Bod č.102.:

EVID/5 - Vyjmutí pozemku p. č. 13046, k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba Jižní Předměstí č. e. 1763 (objekt veřejného WC – U Borského parku) z trvalé správy městského obvodu Plzeň 3 a schválení demolice tohoto objektu.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 80 ze dne 4. 12. 2019)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP ze dne 11. 2. 2020)
Příloha č.3 (situace zákres revitalizace konečné stanice tramvaje č. 4 U Borského parku)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.6 (Modrá mapa)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 404 ze dne 18. 5. 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:253 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX