Bod č.103.:

EVID+PROM/6 - Schválení demolice objektu V Lomech 13, který je součástí pozemku p. č. 1366/2 k. ú. Bolevec, vyjmutí tohoto objektu z trvalé správy městského obvodu Plzeň 1 a zrušení usnesení ZMP č. 113 ze dne 18. 3. 2019

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 184 ze dne 14. 5. 2019)
Příloha č.2 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 77 ze dne 7. 4. 2020)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 175 ze dne 6. 5. 2020)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 215 ze dne 4. 3. 2019)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 113 ze dne 18. 3. 2019)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Letecký snímek)
Příloha č.8 (Modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:254 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX