Bod č.105.:

EVID/8 - Projednání souhlasu s demolicí objektu Wenzigova 260/3, který je součástí pozemku p. č. 811 k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (koordinační situace)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (Letecký snímek)
Příloha č.4 (Modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:256 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX