Bod č.52.:

BYT/2 - Projednání prominutí dluhu - byt č. 8, Bzenecká 14, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Žádost - doplnění) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Zápis z BK RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (Zápis z FK RMP) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:204 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX