Bod č.99.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1358/38, p.č. 1358/39, p.č. 1358/40, p.č. 1358/41 a p.č. 2256/12 v k. ú. Valcha

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO 3) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP) (*)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:250 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX