Bod č.101.:

EVID/4 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1008/18 v k. ú. Valcha

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 3)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP) (*)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:252 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX