Bod č.108.:

EVID/11 - Rozhodnutí o darování 300 ks panelů a 100 m2 zámkové dlažby Obci Česká Bříza

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko SVSMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:259 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX