Bod č.107.:

EVID/10 - Rozhodnutí o darování cca 100 tun drcené balené směsi Obci Bušovice

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko SVSMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:258 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX