Bod č.106.:

EVID/9 - Rozhodnutí o darování kancelářského nábytku Obci Příkosice

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam kancelářského nábytku)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:257 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX