Bod č.100.:

EVID/3 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 922/2 a p. č. 922/3 oba k. ú. Radobyčice

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanoviska MO Plzeň 3)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP) (*)
Příloha č.4 (GP č. 1559-1/2020 ze dne 8. 1. 2020)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek, modrá mapa)
Příloha č.7 (plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:251 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX