Bod č.109.:

EVID/12 - Rozhodnutí o prodeji a koupi nemov. a mov. majetku se spol. VODÁRNA PLZEŇ a.s. – koupě pozemků v areálu staré ČOV v Jateční ul., prodej VHI na území města a prodej projekt. dokumentace Odkanal. Malesic a Dolního Vlkýše 1. etapa

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam VHI určené k prodeji - zákresy)
Příloha č.2 (seznam nemovitých věcí – koupě od Vodárny Plzeň a.s.)
Příloha č.3 (přehled zápočtu kupních cen)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 397-20/220)
Příloha č.5 (letecký snímek, modrá mapa – část bývalé ČOV)
Příloha č.6 (situace - projekt rekonstrukce kalových polí)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:260 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX