Bod č.16.:

ŘEÚ/5 - Záměr prodat objekt Kulturního domu Peklo

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Záměr prodat objekt Kulturního domu Peklo)
Důvodová zpráva (Záměr prodat objekt Kulturního domu Peklo)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Informativní zpráva RadS/2/ ZMP dne 7. 2. 2019)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Zápis pracovní skupiny ze dne 11. 3. 2020)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Modrá mapa)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:168 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX