Bod č.89.:

MAJ/8 - Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené v souvislosti s výstavbou „Nová Valcha – 5. fáze/RD“.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (mapa se zákresem fází)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:240 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX