Bod č.69.:

MAJ/7 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod pozemku v souvislosti s výstavbou „Nová Valcha – 6. fáze/RD“ v k. ú. Valcha mezi městem Plzní a spol. Valcha Property Development a.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (ustanovení a podmínky SOSB kupní na převod pozemku)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:220 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX