Bod č.8.:

FIN/4 - Program a scénář hlasování valné hromady společnosti POVED s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář hlasování na valné hromadě )
Příloha č.2 (Pozvánka na valnou hromadu)
Příloha č.3 (Zpráva o činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2019)
Příloha č.4 (Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019)
Příloha č.5 (Zpráva dozorčí rady)
Příloha č.6 (Auditovaná účetní závěrka za rok 2019)
Příloha č.7 (Návrh na rozdělení zisku za rok 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:159 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX