Bod č.13.:

EK/8 - Přijetí finančního daru

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:50 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX