Bod č.11.:

ŘEÚ/1 - Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2019

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Závěrečný účet města Plzně za rok 2019)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření – operace fin. vypořádání)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Rozpis použití investičních fondů příspěvkových organizací v roce 2019)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – Podklady pro schválení účetní závěrky města za rok 2019)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Usnesení FV ZMP č. 3/2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:163 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX