Bod č.12.:

ŘEÚ/2 - Souvztažná rozpočtová opatření vyplývající z čerpání rozpočtu v roce 2020

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Rozpočtová opatření schvalovaná v gesci ZMP)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení FV ZMP č. 4/2020)
Předloženo na stůl č.1 (Nová příloha č. 1)
Předloženo na stůl č.2 (Konečná úprava Příloha č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:164 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX