Bod č.14.:

ŘEÚ/3 - Rozpočtové opatření pro rok 2020 a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2021 – 2023 v souvislosti s potřebou řešení negativních ekonomických dopadů „koronavirové“ krize

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření schvalované v gesci ZMP)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Aktualizovaný Střednědobý výhled rozpočtu MMP)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Souhrnný přehled změn rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu MMP 2020 – 2023 )
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních inv. akcí rozpočtu MMP)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 – Aktualizovaný seznam inv. akcí rozpočtu Odboru investic MMP)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 – Fond rezerv a rozvoje MMP včetně úprav)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - Usnesení FV ZMP č. 5/2020)
Předloženo na stůl č.1 (Nová příloha č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:166 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX