Bod č.24.:

ORP/1 - Uzavření dohody o finančním vyrovnání související se stavbou „Městský okruh v Plzni, úsek Domažlická – Křimická (Chebská)“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dohoda o finančním vyrovnání)
Příloha č.2 (Usnesení Rady Plzeňského kraje)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 525 ze dne 9. 6. 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:176 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX