Bod č.15.:

ŘEÚ/4 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro základní školy v Plzni na předfinancování dotačních projektů

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Rozhodnutí o přidělení dotace na projekt START Plzeň)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Rozhodnutí o přidělení dotace na projekt SMART Plzeňáčci )
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Rozhodnutí o přidělení dotace na projekt DIGI Plzeň)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – Žádost 1. základní školy o poskytnutí návratné peněžní výpomoci)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 – Žádost Benešovy základní a mateřské školy o poskytnutí návratné peněžní výpomoci)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 – Žádost Masarykovy základní školy o poskytnutí návratné peněžní výpomoci)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:167 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX