Bod č.55.:

PROM/2 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 622/62 v k. ú. Chotěšov obci Chotěšov

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace SVSMP)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko obce)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (majetek města)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (geometrický plán )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:207 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX