Bod č.62.:

PROM/9 - Prodej pozemku p. č. 1462/1 v k. ú. Vejprnice

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko obce)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (majetek města)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:214 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX