Bod č.83.:

MAJ/1 - Uzavření kupní smlouvy s fyzickou osobou pro výkup pozemků v lokalitě 3-78 Radbuza – jih, Revitalizace nábřeží Radbuzy – Malostranské jezírko.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (situace stavby)
Příloha č.3 (mapy KN)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:234 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX