Bod č.65.:

PROM+EVID/12 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 5/11 v k. ú. Radčice u Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO P7-Radčice)
Příloha č.3 (stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (majetek města)
Příloha č.7 (geometrický plán )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:217 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX