Bod č.84.:

MAJ/2 - Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku v SJM a spoluvlastnictví 2 FO pro VPS – S 30 Rekonstrukce Červenohrádecké ul., úsek Staroveská – K Bukovci,2. etapa.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (geom. plán)
Příloha č.2 (mapy KN)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:235 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX