Bod č.54.:

PROM/1 - Prodej pozemku p. č. 5488/15, jehož součástí je stavba bez čp/če, a pozemku p. č. 5488/35, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (katastrální mapa)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:206 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX