Bod č.25.:

KŽP/1 - Žádost spolku Svoboda zvířat Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vydání Zpravodajů II_IV Svobody zvířat Plzeň za rok 2020“.

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:177 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX