Bod č.71.:

PROM/17 - Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebností a dohodě o ukončení smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen se spol. Plzeňské byty s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotodokumentace)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:222 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX