Bod č.61.:

PROM/8 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1633/51 v k. ú. Plzeň společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO2 - Slovany)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:213 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX