Bod č.63.:

PROM/10 - Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 1866/20, geometricky odděleného z pozemku parc. č. 1866/12, k. ú. Litice u Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (rozhodnutí starostky MO Plzeň 6 – Litice č. 18/2019 a č. 19/2019)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (katastrální mapa)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:215 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX