Bod č.74.:

PROM+MAJ/20 - Záměr prodat a vykoupit pozemky v k. ú. Skvrňany - spol. InterCora, spol. s r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace )
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP vč. přílohy)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (majetek města)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:225 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX