Bod č.75.:

PROM/21 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 3767 v k. ú. Bolevec spol. PROPERTY ŽLUTICKÁ PLZEŇ s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky a ustanovení na převod DI) (*)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (majetek města)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:226 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX