Bod č.76.:

PROM/22 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 12568/16 v k. ú. Plzeň společnosti M.A.T. Group, s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (pracovní verze GP)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (majetek města)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:227 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX