Bod č.29.:

KŽP/5 - Žádost spolku Pěstuj prostor, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Architektura a vzdělávání – Plzeň zelená a modrá“.

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:181 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX