Bod č.64.:

PROM/11 - Prodej pozemku p. č. 4871/1, k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (vyjádření komise RMO Plzeň 2)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (katastrální mapa)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:216 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX