Bod č.86.:

MAJ/4 - Zajištění majetkoprávního vypořádání pro veřejně prospěšnou stavbu Vodárenský soubor Litice s fyzickou osobou, včetně návrhu dalšího postupu v případě neuzavření kupní smlouvy ze strany této fyzické osoby.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (aktuální stanovisko ORP MMP )
Příloha č.2 (situace ze záborového elaborátu)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (snímky map – pozemek parc. č. 225/14, k. ú. Litice u Plzně)
Příloha č.5 (snímky map pro záměr směny)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:237 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX