Bod č.30.:

KŽP/6 - Žádost spolku ENVIC, občanské sdružení, o poskytnutí dotace z FŽP MP Plzně na projekt „Hospodaření se srážkovými vodami na území města Plzně – motivační kampaň 2020“.

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:182 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX