Bod č.31.:

KŽP/7 - Žádost MO Plzeň 4, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Založení květnatých luk v lokalitě u Baumaxu a Rokycanská x Jateční“.

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:183 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX