Bod č.97.:

MAJ/16 - Uzavření kupní smlouvy na pozemky pod kontejnerovým stáním v k. ú. Bolevec od společnosti Kvatro stav s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP)
Příloha č.2 (snímky map)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:248 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX