Bod č.32.:

KŽP/8 - Žádost MO Plzeň 3, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce plochy zahuštěných výsadeb keřů u vstupu do podchodu v ulici Sirková x Americká, vstup od jižní strany z Americké třídy“.

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:184 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX