Bod č.80.:

PROM/27 - Prodej volné nebytové jednotky č. 2128/19 na adrese Koterovská č. or. 86 v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotodokumentace)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:231 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX