Bod č.13.:

PROM+BYT/26 - Prodej nemovitých věcí na adrese Francouzská tř. 2 a 4 v Plzni (poliklinika Slovany).

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Popis nemovitostí)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (katastrální mapa)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (geometrický plán č. 8497-13/2010 – dělení pozemků a VB pro VODÁRNU )
Příloha č.7 (geometrický plán č. 11718-88/2019 – VB k veřejnému osvětlení)
Příloha č.8 (geometrický plán č. 11942-27/2020 – VB k podchodu)
Příloha č.9 (plánky půdorysů)
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:165 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX