Bod č.81.:

PROM/28 - Prodej volné nebytové jednotky č. 1865/23 na adrese Francouzská tř. č. or. 22 v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotodokumentace)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:232 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX